gallery/docent 26

Klassen 

 

Elke klas of groep kent een eigen dynamiek. Problemen binnen klassen ontstaan meestal uit een inbalans. Onvrede over school, leraren, maar vooral onduidelijkheid kunnen leiden tot vervelende klassensituaties.

 

Bij Gentlecoaching gaat de groep kijken naar hun eigen gedrag, en kunnen de leerlingen in veiligheid het gevoel naar elkaar uiten. Samen met Charlie en Gentle gaan de leerlingen oefeningen doen en werken ze gezamenlijk aan een coachvraag. 

 

Een klassensessie duurt circa 2,5 uur en kan toegevoegd worden aan een door de school georganiseerde schoolkamp of teambuildingsdag op de Veluwe. Naar gelang de behoefte en de coachvraag is het mogelijk partners te betrekken op het gebied van communicatie en zelfkennis.

 

"Een klas kan groeien als de individuele leerling zich los kan maken van zijn 'ik' en oog heeft voor de ander"

De uitdaging

 

- Onduidelijke regels

- Inbalans in klassensamenstelling

- Negatieve groepsdynamiek, chaotisch klassengedrag

- Pestgedrag

- Negatieve houding tov school en medeleerlingen

- Overschreeuwen en onveiligheid

- Negatieve groepsdruk

 

 

Wat gaan we doen?

 

1. Intake met school, mentor en met de groep. Tegen welke uitdagingen loopt de groep aan?

 

2. Coachvraag groep vaststellen

 

3. Werken aan de groepsvraag met de paarden, eventuele andere coachinterventies naar gelang behoefte en coachvraag

 

4. Evaluatie coachvraag en hoe verder met elkaar?